آرشيو اطلاعيه ها
 • قابل توجه متقاضياني كه موفق به ثبت نام در سايت مركز آزمون دانشگاه آزاد اسلامي نشده اند
 • امتحان ارائه به استاد سازمان و مديريت در آموزش سه شنبه مورخ 97/06/20 ساعت 10:30
 • ليست هفته هاي زوج و فرد نيمسال اول 98-97(مهرماه)
 • تاريخ انتخاب واحد و حذف و اضافه دوره نيمسال اول 98-97(مهرماه)
 • ليست هفته هاي زوج و فرد تابستان 97-96
 • تاريخ انتخاب واحد و شروع كلاسها نيمسال تابستان 97-96
 • بخشنامه تعطيلات بخش اداري از مورخ 30 تيرماه لغايت 30 مردادماه 1397
 • ليست هفته هاي زوج و فرد نيمسال دوم 96-95
 • طبق اطلاعیه سازمان مرکزی دانشگاه: امتحانات در روزهای 20 و 21 و 22 دی ماه برگزار نمی شود
 • تاريخ حذف و اضافه دانشگاه آزاد اسلامي درگز نيمسال اول96-95
 • تاريخ انتخاب واحد و شروع كلاسها نيمسال اول-مهر 1395
 • برنامه کلاسهای عملی تربیت بدني-نيمسال دوم 95-94
 • امتحان ميان ترم آمار و احتمالات- استاد صفامنش
 • جلسه توجيهي دروس كارآموزي و پروژه -استاد عزيز عزت نشان
 • زمانبندي درس مباحث ويژه-استاد عزت نشان
 • زمانبندي درس شيوه ارائه مطالب علمي و فني-استاد عزت نشان
 • تاريخ حذف و اضافه دانشگاه آزاد اسلامي درگز نيمسال دوم
 • ليست هفته هاي زوج و فرد نيمسال دوم 95-94
 • تاريخ انتخاب واحد و شروع كلاسها دانشگاه آزاد اسلامي درگز نيمسال دوم
 • اعلام زمان امتحان درس كاربرد كامپيوتر در حسابداري 3-استاد عزت نشان
 • اعلام زمان امتحان كتبي درس مباحث ويژه -استاد عزت نشان
 • آخرين مهلت واريز شهريه پايان آذر 94
 • زمان نشست توجیهی دانشجویان جدیدالورود-حضورالزامي است
 • عدم تشكيل كلاس هاي استاد جواديان شنبه 94/07/11
 • عدم تشكيل كلاس هاي استاد شيخ از شنبه 94/07/11 تا 94/07/13
 • ساعت تشكيل كلاس عملي تربيت بدني 1و2 (خواهران)
 • ساعت تشكيل كلاس عملي تربيت بدني 1و2 (برادران)
 • تاريخ انتخاب واحد دانشگاه آزاد اسلامي درگز نيمسال تابستان 94-93
 • زمان برگزاري امتحان عملي واليبال و بسكتبال -استاد حسين زاده
 • زمان برگزاري امتحان مديريت مالي2- استاد خداوردي زاده
 • زمان برگزاري امتحان قرآن- استاد مداح
 • زمان برگزاري امتحان گرافيك كامپيوتري- استاد سعادت زاده
 • كلاس جبراني اصول حسابداري 3-استاد يمني
 • كلاس جبراني اصول حسابداري 2-استاد يمني
 • زمان تشكيل كلاس فيزيولوژي انسان-استاد حسين زاده

 • 05146238028-9
   
  خراسان رضوي-شهرستان درگز -جنب پلیس راه -دانشگاه آزاداسلامی واحد درگز